ราคาสกรีน
ขนาด A4 จำนวน  ผ้าสีอ่อน/สี  ผ้าสีเข้ม/สี
ต่ำกว่า 100 ใบ 15 บาท 20 บาท
100 – 500 ใบ 5 บาท 10 บาท
500 ใบขึ้นไป
ขนาด A3 ต่ำกว่า 100 ใบ 20 บาท 25 บาท
100 – 500 ใบ 10 บาท 15 บาท
500 ใบขึ้นไป
**ค่าบล็อกสกรีน 200 บาท/สี**